Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Åsa Lindhagen håller samråd med civilsamhället om integration

Publicerad

Idag har Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation, ett samråd med det civila samhället. Temat för mötet är integration och segregation i en tid av corona.

- Det civila samhället spelar och har spelat en viktig roll under pandemin. Man har ställt om på kort tid och har kunnat anpassa sin verksamhet efter omständigheterna. Därför vill jag nu ta del av organisationernas erfarenheter, säger Åsa Lindhagen.

Under coronapandemin har regeringen vidtagit en rad åtgärder för att stötta det civila samhället i sitt arbete, bland annat en satsning på 100 miljoner kronor till civilsamhällets insatser för människor i socialt särskilt utsatta situationer och mot äldres ensamhet. För att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin har regeringen beslutat att under 2020 tillföra 75 miljoner kronor till allmänna samlingslokaler och 50 miljoner kronor till barn- och ungdomsorganisationer.

Samrådsmöte för dialog med det civila samhället i integrations- och etableringsfrågor arrangeras en gång per år av Regeringskansliet. På mötet medverkar ansvarigt statsråd. Temat för mötet tas fram i dialog med civilsamhällesorganisationer.

Presskontakt

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.