Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Ann Linde och Mikael Damberg till Bosnien och Hercegovina samt Albanien för möten om organiserad brottslighet

Publicerad

Inom ramen för regeringens satsning mot internationell organiserad brottslighet besöker utrikesminister Ann Linde och inrikesminister Mikael Damberg Bosnien och Hercegovina samt Albanien den 6–7 oktober. Regeringens nyutnämnda sändebud mot organiserad brottslighet Håkan Jevrell deltar också i resan.

- Som utrikesminister arbetar jag för fred, frihet och säkerhet i världen – för ett starkt samhälle och ett tryggt Sverige. Organiserad brottslighet plågar inte bara Sverige utan stora delar av världen. För att stoppa den krävs därför internationellt samarbete – och vi vill gärna se ett ökat samarbete med Bosnien och Hercegovina och Albanien, säger utrikesminister Ann Linde.

- Tryggheten i Sverige ska öka. Den organiserade brottslighet vi ser i Sverige har oftast internationella kopplingar, vi måste göra mer för att strypa flödet av narkotika och illegala vapen till vårt land. Vi vet att våra internationella samarbeten har lett till att polisen har kunnat göra flera beslag mot grovt kriminella i Sverige. Genom att fördjupa dessa samarbeten kan samhället angripa den organiserade brottsligheten bättre och mer effektivt, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Vid resan kommer statsråden att träffa företrädare för regeringarna i Bosnien och Hercegovina samt Albanien, civilsamhället, polismyndigheter och det internationella samfundet. Mötena ger tillfälle att diskutera och utbyta erfarenheter om situationen och arbetet mot internationell organiserad brottslighet, särskilt handel med vapen och narkotika, människohandel och människosmuggling.

Presskontakt

Mikael Lindström
Pressekreterare hos utrikesminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00
Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.