Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Vaccinationsregistret föreslås omfatta covid-19

Publicerad

Den vårdgivare som ansvarar för en vaccinering mot covid-19 ska lämna uppgifter om detta till det nationella vaccinationsregistret. Förslaget skickas nu på remiss.

– I och med detta möjliggör vi en ändamålsenlig och effektiv uppföljning av vaccinationstäckningen i befolkningen samt dess skyddseffekt och säkerhet, om och när vaccinering blir aktuellt framöver, säger socialminister Lena Hallengren.

Tidigare i år gav regeringen Folkhälsomyndigheten i uppdrag att återkomma med förslag om hur vaccinering mot covid-19 skulle kunna föras in i det nationella vaccinationsregistret. Syftet är att utöka möjligheterna till att följa upp vaccinationer mot covid-19. Förslagen i remissen från Socialdepartementet innebär att den vårdgivare som har ansvarat för en vaccination mot covid-19 ska lämna uppgifter om den utförda vaccineringen till vaccinationsregistret.

Resultaten från uppföljningen kommer också att kunna användas som underlag för att planera för ett fortsatt vaccinationsarbete. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter