Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ökad säkerhet på landets SiS-hem

Publicerad

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att Statens institutionsstyrelse (SiS) förstärks med 110 miljoner kronor 2021 och därefter 100 miljoner kronor årligen. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

SiS behöver säkerställa en trygg, säker och ändamålsenlig vård- och behandlingsmiljö samt en bra arbetsmiljö för sina medarbetare. Det finns ett stort behov av att stärka säkerheten inom SiS verksamhet. Ett bra perimeterskydd och en god och stabil säkerhetsorganisation är viktigt för att undvika missförhållanden samt fritagningar och rymningar.

För att Statens institutionsstyrelse långsiktigt ska kunna fullfölja arbetet med att bygga ut kapaciteten, kvaliteten och säkerheten i verksamheten anser regeringen att ett tillskott om 100 miljoner kronor ska tillföras SiS årligen från och med 2022. Utöver det bedömer regeringen att anslaget bör ökas med 110 miljoner kronor för år 2021.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter