Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Nationell samordnare ska arbeta för högskoleprov i höst

Publicerad

Högskoleprovet är en viktig andra chans att komma in på sin drömutbildning, och det finns ett starkt engagemang hos regeringen och samarbetspartierna för att provet ska kunna genomföras. Det kommer krävas ytterligare åtgärder för att det ska kunna ske på ett smittskyddssäkert sätt, och nu tillsätter regeringen en nationell samordnare för att bistå Universitets- och högskolerådet vid genomförandet av ett högskoleprov hösten 2020 och våren 2021.

Till följd av coronapandemin och det aktuella smittläget har Universitets- och högskolerådet (UHR) ställt in högskoleprovet under våren och hösten 2020. Tillsammans med lärosätena som genomför provet har myndigheten kommit fram till att det inte är möjligt att genomföra högskoleprovet utan att riskera en ökad smittspridning. Regeringen flyttar därför tillfälligt ansvaret för provets genomförande till UHR. Regeringen tillsätter också en nationell samordnare för att bistå UHR att genomföra smittskyddssäkra högskoleprov hösten 2020 och våren 2021. De högskolor som ska använda provet som urvalsgrund ska bistå UHR vid genomförandet av provet. Regeringen skjuter till 30 miljoner kronor för ändamålet.

– För att det ska vara möjligt att genomföra högskoleprovet på ett smittskyddssäkert sätt behöver kapaciteten vad gäller lokaler och personal ökas. Det krävs omfattande insatser för att detta ska vara möjligt, och det är viktigt att ansvaret för genomförandet ligger på UHR som har en överblick nationellt. Den nationella samordnaren ska bistå UHR i arbetet med att genomföra högskoleprovet i höst, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Den nationella samordnaren kommer vara placerad vid UHR och ska arbeta för att högskoleprovet sker så snart som möjligt i höst så att resultatet kan beaktas vid antagning till högskolan våren 2021. Samordnaren ska bland annat också arbeta för att högskoleprovet kan genomföras våren 2021 och lämna förslag på en permanent organisation för att samma situation inte ska uppstå igen.

Regeringen har nyligen fattat ett beslut som ger UHR möjlighet att, om det behövs av smittskyddsskäl, anordna högskoleprovet för en begränsad krets provdeltagare så att endast de som inte har ett högskoleprovsresultat sedan tidigare får skriva provet. Regeringen har gett UHR i uppdrag att ta fram fler högskoleprov för att fler provtillfällen ska kunna anordnas under våren, och för att minst tre högskoleprov per kalenderår ska finnas tillgängliga under åren 2021–2023. För att ge fler personer ett giltigt resultat på högskoleprovet och därmed få möjlighet att komma in på en högskoleutbildning har regeringen förlängt giltigheten för resultat på högskoleprovet från 5 till 8 år, och den nya giltighetstiden på provresultat gäller tills vidare.

Presskontakt

Tove Kullenberg
Pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.