Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Näringsminister Ibrahim Baylan deltar digitalt vid ministermöte i Nordiska ministerrådet

Publicerad

Den 1 september deltar näringsminister Ibrahim Baylan digitalt vid Nordiska ministerrådets årliga ministermöte inom hållbar tillväxt med inriktning på näringspolitik (MR-N). På agendan står turism, Nordic Smart Government, AI och handlingsplanerna som de kommande åren ska styra det nordiska samarbetet.

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Rådet arbetar för gemensamma lösningar för positiva effekter i Norden. Ministerrådet består av de fem nordiska länderna samt Grönland, Färöarna och Åland. Ordförandeskapet roterar mellan de fem medlemsländerna för ett år i taget och sedan den 1 januari 2020 innehar Danmark ordförandeskapet.

För mer information om mötet och intervjuförfrågningar kontakta pressekreterare Sara Khatemi.

Presskontakt

Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00