Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Konkurrenskraft och återstart med forskning, innovation och investeringar

Publicerad

Forskning och innovation är avgörande för Sveriges konkurrenskraft och återstart av ekonomin efter coronapandemin. I höstbudgeten föreslår därför regeringen ökad finansiering till Vinnova, RISE och Business Sweden för insatser som bidrar till att återstarta Sverige. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

De pågående omställningarna i samhället kräver fortsatta investeringar i forskning och innovation för att långsiktigt bidra till svensk konkurrenskraft. I höstbudgeten föreslår regeringen en rad investeringar i forskning och innovation som utvecklar Sverige som framstående kunskapsnation och tar tillvara människors kreativitet. Syftet är att möta samhällets utmaningar, öka omställningsförmågan och nyttiggöra forskningsresultat.

Ökad statlig finansiering av forskning och innovation genom Vinnova

När de privata investeringarna i forskning och innovation tillfälligt minskar till följd av coronapandemin ökar staten sin finansiering så att forskning, innovation och kompetensförsörjningen säkerställs. Vinnova föreslås därför få en förstärkning av anslaget 2021 på 545 miljoner kr för att genomföra innovationssatsningar främst av systemkaraktär. Förslaget är en del av forsknings- och innovationspropositionen som läggs i höst.

Förstärkning av behovsmotiverad forskning genom RISE

Industriforskningsinstituten bedriver behovsmotiverad forskning och utveckling i global samverkan med lärosäten, näringsliv och offentlig sektor. Instituten spelar en viktig roll för nyttiggörandet och kommersialiseringen av forskning och innovation. Fokus ligger på att utveckla hållbara lösningar, vilka är grundpelare för näringslivets klimatomställning, konkurrenskraft och tillväxt. RISE AB föreslås därför få en förstärkning av anslaget 2021 på 95 miljoner kr för att genomföra satsningar som bidrar till systemlösningar där många aktörer samverkar. Förslaget är en del av forsknings- och innovationspropositionen som läggs i höst.

Investeringsfrämjande insatser genom Business Sweden

Sverige är ett litet exportberoende land där många jobb finns hos exporterande företag. Utländska investeringar spelar därför en viktig roll för den ekonomiska återhämtningen. I syfte att stärka investeringsfrämjande insatser föreslås en finansiering på 25 miljoner kronor för 2021, genom Business Sweden.

Presskontakt

Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00
Vidar J Lindgren
Pressekreterare hos utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.