Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Isabella Lövin deltar i Mötesplats Agenda 2030

Publicerad

Det har gått fem år sedan Agenda 2030 och FN:s globala mål för hållbar utveckling antogs. Hållbar utveckling ska vägleda all politik fram till 2030. Den 24 september deltar statsrådet Isabella Lövin på Glokala Sveriges konferens Mötesplats Agenda 2030.

För att Sverige ska vara världsledande i genomförandet av Agenda 2030 måste omställningen till ett mer hållbart samhälle ske över hela landet. Genomförandet av Agenda 2030 kräver en bred samverkan, nya partnerskap och kraftsamling hos samhällets olika aktörer för att möta de komplexa utmaningar som världens står inför.

– Världens länder har kommit överens om Agenda 2030 för att vi ska nå en hållbar utveckling. Vi har en otrolig möjlighet att lyckas när vi jobbar tillsammans. Nu har vi tio år kvar och det lokala och regionala arbetet är avgörande för att vi ska nå våra mål, säger Isabella Lövin. 

Konferensen bjuder in till en bred diskussion bland många aktörer och är en mötesplats för samverkan för att nå FN:s mål för hållbar utveckling i Sverige.

Presskontakt

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminiser Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Anna Söderström
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Om Glokala Sverige

Glokala Sverige är ett utbildnings- och kommunikationsprojekt om Agenda 2030 bland kommuner och regioner i samarbete mellan Svenska FN-förbundet och SKR. På konferensen firas 5-årsdagen av antagandet av Agenda 2030 och FN:s globala mål för hållbar utveckling. Man diskuterar även kommunikation, styrning och ledning samt hur man mäter och jämför resultat kopplat till Agendan.