Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

En tydligare koppling mellan villkorlig frigivning och deltagande i återfalls­före­byggande åtgärder

Publicerad

Regeringen har i dag överlämnat till riksdagen en proposition med förslag om att den som inte deltar i åtgärder avsedda att minska risken för återfall i brott ska kunna få sin villkorliga frigivning upp­skjuten och alltså få sitta längre tid i fängelse än i dag.

– Det är inte rimligt att den som inte ens försöker lämna krimina­liteten bakom sig ska få villkorlig frigivning på samma sätt som den som vill ta tag i sina problem. Med de nya reglerna kommer den intagnes ambition att bättra sig i större grad påverka när villkorlig frigivning sker, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Prop. 2020/21:18 En tydligare koppling mellan villkorlig frigivning och deltagande i återfallsförebyggande åtgärder

Syftet med de nya reglerna är att skapa ett incitament för den som är dömd till ett fängelse­straff att delta i en anpassad verksamhet och behandling för att inte återfalla i brott. Förutom en skyldig­het att genomgå vård och behand­ling sänks också kraven för att skjuta upp villkorlig frigiv­ning på grund av annan missköt­samhet i fängelset. Det kan till exempel handla om att man bryter mot ordnings­reglerna i fängelset eller beter sig aggressivt mot personal eller andra intagna.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 maj 2021.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00