Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Budgetpropositionen för 2021: Jobba Sverige ur krisen tillsammans

Publicerad

Tillsammans ska vi jobba Sverige ur krisen och bygga samhället mer hållbart. I dag överlämnar regeringen budgetpropositionen för 2021 till riksdagen. Regeringen föreslår ett kraftfullt grönt återstartspaket för svensk ekonomi, men också långsiktiga reformer för att bidra till att lösa samhällsproblemen. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Regeringen presenterar en historiskt omfattande budget för att takten i klimatomställningen ska öka, välfärden stärkas, företagens villkor och konkurrenskraft förbättras, utsatta områden lyftas, integrationen gå snabbare, brotten bekämpas, människor ska få behålla mer i plånboken och sammanhållningen mellan stad och land öka. Sverige ska jobba sig ur krisen och bygga ett bättre och mer hållbart samhälle än det var före pandemin.

Allvarligt läge i svensk ekonomi, men stort handlingsutrymme

Svensk ekonomi tycks ha bottnat under våren 2020 och väntas återhämta sig under andra halvåret 2020, precis som världsekonomin i övrigt. Regeringen bedömer dock att det tar flera år innan lågkonjunkturen är över. Men Sverige har goda förutsättningar att hantera lågkonjunkturen, givet den låga offentliga skuldsättningen.

Lågkonjunkturen – men också regeringens åtgärder – gör att de offentliga finanserna väntas försvagas kraftigt under 2020 och 2021. Samtidigt bidrar den expansiva finanspolitiken till att stimulera ekonomin och påskynda återhämtningen vilket på sikt leder till starkare finanser igen.

Reformer för över 100 miljarder kronor

Regeringen föreslår därför omfattande finanspolitiska stimulanser med reformer på drygt 105 miljarder kronor 2021 och drygt 85 miljarder kronor 2022. Medel ur EU:s återhämtningsfond väntas bidra till finansieringen. 

En kraftfull grön ekonomisk återstart

En tillfälligt expansiv finanspolitik behövs för att så snabbt som möjligt ta Sverige ur lågkonjunkturen och få människor i arbete igen. Regeringen föreslår därför gröna investeringar, resurstillskott till välfärden och skattesänkningar på jobb och företagande. Dessutom förbättras möjligheterna till omställning på arbetsmarknaden för den som vill eller behöver ställa om. Åtgärderna bidrar till att öka takten i klimatomställningen, stödja återhämtningen och öka sysselsättningen i hela landet.

Ett starkare Sverige efter krisen

Vid sidan av pandemin läggs nya förslag fram för att långsiktigt möta samhällsproblemen. Arbetslösheten, klimatförändringarna, de växande behoven i välfärden, klyftan mellan stad och land, den bristande integrationen, kunskapsresultaten i skolan och brottsligheten ska mötas med fortsatt reformarbete.

Presskontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0740557
e-post till Mirjam Kontio

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.