Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Sverige ingår EU-gemensamt avtal om covid-19-vaccin

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att Sverige ska delta i det avtal som EU-kommissionen avser ingå om att köpa covid-19-vaccin från svensk-brittiska AstraZeneca. Köpet gäller under förutsättning att vaccinet godkänns för användning.

– Vaccin mot covid-19 är vår bästa möjlighet att kunna återgå till mer normala förhållanden och detta är ytterligare ett kliv framåt. Nu säkrar vi ett första avtal om att köpa vaccin, men fler avtal kan bli aktuella, säger socialminister Lena Hallengren.

Enligt avtalet får alla länder som deltar tillgång till sin andel av totalt 300 miljoner doser vaccin utifrån sin folkmängd. För Sveriges del handlar det om ungefär 6 miljoner doser. Deltagande länder får tillgång till sin andel samtidigt. Därutöver finns möjlighet att köpa ytterligare 100 miljoner doser som även de fördelas till deltagande länder efter folkmängd, vilket motsvarar cirka 2 miljoner doser för Sverige.

Vilka i befolkningen som i ett första skede ska erbjudas vaccination kommer Folkhälsomyndigheten att ta ställning till i en nationell vaccinationsplan, som presenteras i en första version den 31 augusti. Folkhälsomyndigheten kommer att göra sin bedömning bland annat utifrån vilka grupper som bedöms ha störst behov och nytta av vaccination.

Regeringen och vaccinsamordnaren fortsätter arbetet med att säkra vaccin till Sverige. Fler avtal kan bli aktuella. Folkhälsomyndigheten har fått utrymme i sin låneram för inköp av vaccin för två (2) miljarder kronor.

Mer om regeringens arbete

Redan i maj presenterade regeringen en vaccinstrategi. Syftet är att se till att Sverige snabbt får tillgång till säkra och effektiva vaccin och att vaccination snabbt ska kunna ske efter behov. I juni tillsattes Richard Bergström som nationell vaccinsamordnare, och han deltar i den delegation från sju länder som förhandlar för hela EU.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot