Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ny ambassadör i Marocko

Publicerad

Regeringen har idag utsett Anne Höglund till ambassadör i Rabat.

Anne Höglund tjänstgör för närvarande som vikarierande myndighetschef i Kigali.

Hon har tidigare varit ambassadör i Seoul och i Phnom Penh, biträdande chef på UD:s Asien- och Oceanienenhet  och i utlandsorganisationen även tjänstgjort i Barcelona.

Anne Höglund tillträder sin nya befattning i september i år.

Presskontakt

Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Besöksadress Gustav Adolfs torg 1, Stockholm
e-post till Utrikesdepartementet, via registrator