Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

SCB tar över statistikansvaret för studieförbunden

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att ansvaret för den officiella statistiken för studieförbunden ska flytta från Myndigheten för kulturanalys till Statistiska Centralbyrån (SCB). Genom att samla all statistik om folkbildningen hos SCB kan kvaliteten öka och användarvänligheten stärkas.

När SCB får ansvaret för framställning av statistik över studieförbunden kommer officiell statistik över studieförbundens verksamhet att tas fram. SCB kommer att börja samla in uppgifter om studieförbunden redan i år.

– Genom detta beslut samlar vi all statistik om studieförbund och folkhögskolor hos SCB. Detta kan stärka såväl kvaliteten i statistiken som användarvänligheten för till exempel folkbildningens aktörer, allmänheten och regeringen, säger utbildningsminister Anna Ekström.

I samband med detta har regeringen även beslutat att SCB ska få behandla känsliga personuppgifter som avser enskilda personers hälsotillstånd för framställning av officiell statistik över studieförbund. Genom detta beslut kan SCB ta fram statistik som visar på hur deltagandet i studieförbundens verksamhet av personer med funktionsnedsättning ser ut.

Regeringen har dessutom beslutat om nya bestämmelser i förordningen om statsbidrag till folkbildningen som ger studieförbunden ett stöd för att behandla känsliga personuppgifter när det är nödvändigt i administrationen av verksamheten och när studieförbunden skickar in uppgifter till SCB för framställning av statistiken.

När det gäller insamlingen av statistikuppgifter berör besluten inte SISU Idrottsutbildarna.

Presskontakt

Tove Kullenberg
T.f. pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-842 50 59
e-post till Tove Kullenberg