Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen presenterar stor insats för att stärka besöksnäringen

Publicerad

Idag presenterar näringsminister Ibrahim Baylan en ändring i det nationella regionalfondsprogrammet som möjliggör kraftfulla satsningar för små och medelstora företag inom turism och besöksnäring. Därtill förlänger regeringen Tillväxtverkets uppdrag med en samverkansarena i besöksnäringen vilket är viktigt för näringens återhämtning.

Regeringen presenterar idag en ändring i det nationella regionalfondsprogrammet som innebär, under förutsättning att EU-kommissionen ger sitt godkännande, att Tillväxtverket ges möjlighet att genomföra en utlysning om 70 miljoner kronor för kapacitetshöjande insatser i besöksnäringens företag. Ändringen är ett resultat av regeringens uppdrag till Tillväxtverket att i samverkan med regioner förbereda och vidta åtgärder för att inom regionalfondsprogrammen kunna möta de ekonomiska effekterna av covid-19-utbrottet.

– Det som regeringen och Tillväxtverket presenterar idag är en stor insats för en av de näringar som drabbats allra hårdast i krisen. Det är viktigt för hela Sveriges konkurrenskraft och utveckling över hela landet att investeringarna sker där behoven är som störst, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

– Många företag inom besöksnäringen har tappat merparten av sin omsättning till följd av minskat resande och uteblivna möten och evenemang. Behovet är stort av att ställa om och tänka nytt. Satsningen inom nationella regionalfondsprogrammet ger nu möjlighet att stärka omställningsförmåga och innovationskraft hos besöksnäringsföretag i hela Sverige, säger Gunilla Nordlöf, generaldirektör på Tillväxtverket.

Därtill har regeringen idag beslutat om att förlänga Tillväxtverkets uppdrag att stödja inrättandet av en samverkansarena i besöksnäringen.

– Besöksnäringen har det fortfarande otroligt tufft. Samverkansarenan kommer vara en viktig pusselbit i näringens återhämtning och omställning. Sammantaget skapar de här båda insatserna bättre förutsättningar för besöksnäringens företag att överleva och återstarta efter krisen, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Fakta

För att kunna mobilisera och påskynda investeringar där behoven är som störst har EU-kommissionen inrättat ett investeringsinitiativ (CRII/CRII+) som syftar till att motverka effekterna av det nya coronaviruset. EU-kommissionens initiativ innebär flera omfattande ändringar som utvidgar tillämpningsområdet för stödet från regionalfonden. Utlysningen publiceras idag den 16 juli 2020 på Tillväxtverkets hemsida.

Presskontakt

Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.