Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Våldsutsatthet bland personer med funktionsnedsättning en viktig del av regeringens arbete mot mäns våld mot kvinnor

Publicerad

Idag har jämställdhetsminister Åsa Lindhagen ett rundabordssamtal om våldsutsatthet bland personer med funktionsnedsättning. På mötet deltar civilsamhällesorganisationer och flera berörda myndigheter.

Rundabordssamtalet är en del av regeringens arbete med att utveckla arbetet med den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

- Det är viktigt för mig som jämställdhetsminister att ta del av erfarenheter som gäller personer med funktionsnedsättning, inte minst utsatta grupper som kvinnor, unga och hbtq-personer. Vi behöver ta nästa steg för att dessa personer inte ska behöva utsättas för våld, oavsett om det sker i en nära relation, i en hederskontext eller ute i samhället. Alla har rätt till samma skydd och stöd, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

Regeringen beslutade 2016 om en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor som gäller åren 2017–2026. Funktionshinderperspektivet är en av strategins utgångspunkter.

Mötesdeltagare

Civila samhället
- #slutvillkorat
- #slådövörattill och Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk
- Forum Skill (Något har hänt)
- Funktionsrätt Sverige
- FQ, Forum - Kvinnor och Funktionshinder
- Nuft - Nätverket Unga För Tillgänglighet
- Roks
- TRIS, Tjejers rätt i samhället
- Unizon
- We rise again

Myndigheter
- Jämställdhetsmyndigheten
- Myndigheten för delaktighet
- Socialstyrelsen

Presskontakt

Nicole Goufas
Pressekreterare hos jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.