Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Utredning om effektivare möjligheter att ta brottsvinster från kriminella

Publicerad

Regelverket för hur brottsvinster kan tas från kriminella är föråldrat och behöver bli effektivare och tydligare. Regeringen tillsätter därför en utredning som ska göra en bred översyn av reglerna. Syftet är bland annat att modernisera och effektivisera regelverket.

– Att det finns effektiva verktyg som ger möjlighet att ta brottsvinster från krimi­nella är av central betydelse för den brottsbekämpande verksamheten och för att minska incitamenten att begå brott. För att brottsvinster men också hjälpmedel ska kunna tas från kriminella på ett effektivt och rättssäkert sätt krävs att lagstiftningen är tydlig, modern och effektiv. Det är därför hög tid att se över förverkandelagstiftningen, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Effektivare möjligheter att ta brottsvinster från kriminella – en översyn av lagstiftningen om förverkande

Brottsvinster är pengar eller annan egendom som någon fått genom brott. Bestämmelser om förverkande, det vill säga den lagstiftning som styr hur brottsvinster och hjälpmedel som använts vid brott kan tas från kriminella, finns i en rad olika författningar. Merparten av bestämmelserna finns i brottsbalken och är i sina huvuddrag drygt femtio år gamla. Trots de förändringar som har skett både i samhället och i den straffrättsliga lagstiftningen har inga genomgripande ändringar av regelverket skett.

– Lagrådet har kritiserat lagstiftningen på det här området för att vara svår att tillämpa, att den är präglad av inkonsekvenser och att den brister i systematik. Det är viktigt att vi har en lagstiftning som fungerar väl och inte minst möter dagens behov av att effektivt bekämpa den organiserade brottsligheten, avslutar Morgan Johansson.

Utredningen ingår i regeringens 34-punktsprogram med ytterligare åtgärder mot gängkriminaliteten. Utredare blir justitierådet Petter Asp.

Utredningen ska redovisas senast den 17 december 2021.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00