Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Tillväxtanalys får i uppdrag att ta fram en analysmetod för att följa life-science industrins utveckling

Publicerad

Regeringen antog i december 2019 en strategi för att stärka Sverige som ledande life science-nation. För att se hur life science-industrin, som är en av Sveriges basnäringar, utvecklar sig över tid ger regeringen nu Tillväxtanalys i uppdrag att ta fram en analysmetod för detta.

Om Sverige ska kunna marknadsföras som ett förstahandsval för investeringar inom life science krävs kunskap om sektorns prestationer i förhållande till jämförelseländer. Tillväxtanalys får därför i uppdrag att ta fram en analysmetod för att följa utvecklingen inom life science-industrin i Sverige över tid.

– Sverige ska vara en ledande life science-nation som också attraherar internationella investeringar. Ett system för kontinuerlig uppföljning och analys är ett viktigt redskap för långsiktigt strategiarbete och för att följa utvecklingen av svensk life science nationellt och i ett internationellt perspektiv, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Uppdraget till Tillväxtanalys är en del i implementeringen av life science-strategin. Regeringens strategi för life science har arbetats fram i nära samverkan med branschen bland annat genom den nationella life science-samordnaren och samverkansprogrammet för Hälsa och life science.

Presskontakt

Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.