Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Sverige och Jordanien bjuder idag in över 100 länder till en ministerkonferens för att mobilisera stöd för palestinska flyktingar

Publicerad

FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar (UNRWA) befinner sig, inte minst på grund av ökade utmaningar med anledning av covid-19 pandemin och ökade humanitära behov, i en svår ekonomisk situation. Sveriges minister för internationellt utvecklingssamarbete, tillsammans med Jordaniens utrikesminister, bjuder därför idag in över hundra länder och internationella organisationer till en virtuell givarkonferens.

Syftet med konferensen är att mobilisera omedelbart ekonomiskt och politiskt stöd samt att säkerställa en hållbar och långsiktig finansiering av organisationen.

- Sverige har ett långt och nära samarbete med UNRWA, ofta i tandem med Jordanien som har över två miljoner registrerade palestinska flyktingar, konstaterar minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson.

UNRWA bistår idag över 5,6 miljoner palestinska flyktingar i Jordanien, Libanon, Syrien och Palestina med humanitärt stöd. Organisationen tillhandahåller bland annat skolgång för över en halv miljon barn, sjukvård för över 3 miljoner flyktingar, mat- och livsmedelstödsprogram för de mest utsatta flyktingarna och riktade insatser för att värna utsatta kvinnor.

- UNRWA utför en viktig humanitär gärning och har en stabiliserande effekt på en region som är hårt drabbad av konflikt och extremism. UNRWA:s hälsokliniker har varit avgörande för att bekämpa covid-19 pandemin, förklarar Peter Eriksson.

UNRWA har under flera år brottats med svåra finansiella problem, samtidigt som ockupationen, läget i Gaza, konflikten i Syrien och nu covid-19 pandemin, har lett till kraftigt försämrade förhållanden för palestinska flyktingar i regionen. Det internationella samfundets stöd till UNRWA har inte ökat i samma takt som de humanitära behoven. Organisationen står nu inför ett budgetunderskott på 400 miljoner dollar. Med anledning av detta bjuder Sverige och Jordanien in till en givarkonferens för att säkerställa att UNRWA har de medel som krävs för att genomföra sitt viktiga mandat, fram tills en fredlig lösning på konflikten mellan Israel och Palestina uppnåtts.

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.