Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Richard Bergström ny vaccinsamordnare

Publicerad

Skyndsam tillgång till vaccin mot covid-19 är avgörande för att samhället ska kunna återgå till ett mer normaliserat läge. Den 20 maj presenterade regeringen en vaccinstrategi för Sverige. En särskild vaccinsamordnare är en av delarna i strategin. Richard Bergström har idag den 16 juni utsetts till Sveriges vaccinsamordnare.

– Jag är glad och stolt över att idag kunna presentera Richard Bergström som regeringens nya vaccinsamordnare. Han har varit VD för både den svenska läkemedelsindustriföreningen och dess europeiska motsvarighet. Richards breda kontaktnät och många års erfarenhet i branschen gör att han har den kompetens som krävs, säger socialminister Lena Hallengren.

Som tidigare aviserats i regeringens strategi för tillgång till vaccin mot covid-19 kommer vaccinsamordnaren att komplettera regeringens fortsatta internationella arbete samt det uppdrag Folkhälsomyndigheten har fått att ta fram en nationell vaccinationsplan.

Vaccinsamordnaren ska identifiera strategiska vägval för att skapa förutsättningar för en nationell tillgång till vaccin mot covid-19 och utarbeta en handlingsplan för Sveriges agerande för tillgång till vaccin så snabbt och effektivt som möjligt. Samordnaren ska verka för att Sveriges agerande vad gäller tillgång till vaccin sker på ett sätt som bidrar till och är samordnat med internationella behov och processer.

I samordnarens arbete ingår att identifiera intressanta vaccinutvecklingsprojekt och i dialog med berörda vaccinutvecklare bevaka projektens framskridande.

Samordnaren ska fortlöpande informera Socialdepartementet om arbetet. En första delrapport som bland annat ska innehålla en plan för samordnarens fortsatta arbete ska lämnas senast den 31 augusti i år. En andra delrapport ska lämnas 1 juni 2021. Senast den 28 januari 2022 ska uppdraget slutredovisas. Detta om inte vaccintillgång eller kunskapsläge tillåter att slutrapport lämnas tidigare.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.

Regeringens arbete med coronapandemin

Regeringens övergripande mål är att begränsa smittspridningen för att skydda människors liv och hälsa och säkra sjukvårdens kapacitet.

Regeringens arbete och beslut syftar till att:

  • Begränsa smittspridning i landet.
  • Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.
  • Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.
  • Lindra konsekvenser för medborgare och företag.
  • Begränsa oro, bland annat genom information.
  • Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter