Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Främjande av aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning

Publicerad

Regeringen ger Myndigheten för delaktighet (MFD) i uppdrag att ta fram ett stödmaterial till kommuner och andra aktörer i syfte att främja en aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning. Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2021.

Många personer med funktionsnedsättning vill göra fler aktiviteter på sin fritid än vad de kan eller har möjlighet till. Anledningen till att de avstår är bland annat bristande tillgänglighet i samhället, avsaknad av information om tillgänglighet i aktiviteterna och bristande socialt stöd inför och i samband med aktiviteter. Det visar en kartläggning gjord av MDF på uppdrag av regeringen.

MFD får nu i uppdrag att ta fram ett stödmaterial till kommuner och andra aktörer i syfte att främja en aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning.

Stödmaterialet ska ge exempel på hur kommuner och andra aktörer kan främja ett fritidsutbud som är tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Stödmaterialet bör också innehålla goda exempel på arbete i kommuner och regioner. Uppdraget ska genomföras med ett jämställdhets-, barnrätts- och ungdomsperspektiv och i dialog med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Sveriges Kommuner och Regioner och andra relevanta aktörer.

För uppdragets genomförande under 2020 får Myndigheten för delaktighet använda högst 1 500 000 kronor. Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2021.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Jasmina Sofic
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00