Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

En möjlighet att ta betalt i förskott vid utlämnande av kopior av allmänna handlingar

Publicerad

Regeringen överlämnar i dag en proposition till riksdagen med förslag som ska göra det möjligt för myndigheter att helt eller delvis ta betalt för kopiorna av allmänna handlingar i förväg, eftersom det förekommer att den som begär ut kopior inte betalar den föreskrivna avgiften för detta.

Att kunna ta del av allmänna handlingar är en viktig del i det demokratiska samhället. Den som önskar ta del av en allmän handling har rätt att få en kopia av handlingen mot en fastställd avgift. Samtidigt förekommer det att personer som begärt ut kopior av allmänna handlingar inte betalar avgiften. För att komma till rätta med detta föreslår regeringen i en proposition att en bestämmelse införs i offentlighets- och sekretesslagen.

Prop. 2019/20:179 Förskottsbetalning i vissa ärenden om utlämnande av allmän handling

Lagändringen ska göra det möjligt för en myndighet att i ett enskilt fall kunna besluta att den som begär att få en kopia av en allmän handling ska betala avgiften helt eller delvis innan kopian lämnas ut.

Genom att avvakta med att kopiera handlingarna till dess att avgiften har betalats kan en myndighet försäkra sig om att få betalt för framställandet av kopior redan innan den avsätter resurser för kopiering och annan administrativ hantering i ärendet. Den enskilde kan samtidigt på ett tidigt stadium få klart besked om förväntad kostnad för begärda kopior.

Det finns också skäl att anta att till exempel sådana frekventa framställningar som uppfattas som okynnesframställningar skulle minska i antal om myndigheterna regelmässigt såg till att sökanden faktiskt betalade avgifterna.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00