Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Åtgärder inom socialtjänstens verksamheter vid smittspridning av covid-19

Publicerad

För att hindra spridning av covid-19 ska Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten undersöka behovet av föreskrifter inom vissa av socialtjänstens verksamheter. Uppdraget gäller erksamheter som är riktade till äldre personer och till personer med funktionsnedsättning.

– Vi lär oss hela tiden mer om viruset och hur det sprids. Därför får nu både Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten i uppdrag att se över behovet av nya myndighetsföreskrifter för att minska risken för smittspridning. Det är angeläget, inte minst när det gäller vård och omsorg om personer med demenssjukdom, säger socialminister Lena Hallengren.

Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten ska undersöka om det finns behov av att meddela föreskrifter om till exempel organisation eller kohortvård för att minska risken för att smitta sprider sig inom hemtjänst i ordinärt boende, särskilt boende och bostad med särskild service för vuxna.

Myndigheterna ska analysera behovet av föreskrifter separat för respektive verksamhetsområde. De ska också redovisa en konsekvensanalys som innehåller en beräkning av eventuella merkostnader för de verksamheter som föreskrifterna skulle omfatta.

Myndigheterna få för uppdragets genomförande använda högst
500 000 kronor vardera under 2020. Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2020.

Delar av regeringens politik bygger på januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse som har slutits mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Jasmina Sofic
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00

Regeringens arbete med coronapandemin

Regeringens övergripande mål är att begränsa smittspridningen för att skydda människors liv och hälsa och säkra sjukvårdens kapacitet.

Regeringens arbete och beslut syftar till att:

  • Begränsa smittspridning i landet.
  • Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.
  • Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.
  • Lindra konsekvenser för medborgare och företag.
  • Begränsa oro, bland annat genom information.
  • Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter