Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Arbete med ny strategi för utvecklingssamarbete med Guatemala

Publicerad

Regeringen har idag gett Sida i uppdrag att ta fram underlag för en ny strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Guatemala. Strategin ska gälla för 2021–2025.

Guatemala präglas av djupa ekonomiska och sociala klyftor. Ojämlikheten är stor och omkring sextio procent av befolkningen lever i fattigdom. Särskilt svårt är det för kvinnor, flickor och urfolken, vars politiska inflytande och ekonomiska förutsättningar historiskt varit och fortsatt är mycket begränsat.

I uppdraget till Sida ligger att föreslå vad som kan uppnås under strategiperioden inom områden som demokrati, mänskliga rättigheter, rättsstatens principer, jämställdhet, inkluderande ekonomisk utveckling, miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling och biologisk mångfald.

Det svenska utvecklingssamarbetet ska bidra till att öka kvinnors egenmakt och förbättra förutsättningarna för människor som lever i fattigdom. Kampen mot korruption och för demokrati och rättsstatens principer fortsätter i Guatemala.

Sida ska inkomma med underlag för ny strategi till Regeringskansliet senast den 30 oktober 2020.

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.