Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Målgruppen för Allmänna arvsfonden utökas med äldre personer

Publicerad

Målgruppen för stöd från Allmänna arvsfonden är i dag barn, ungdomar och personer med funktionshinder. Regeringen föreslår nu att målgruppen utökas med äldre personer. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Varje år får runt 400 projekt över hela landet stöd ur Allmänna arvsfonden. Projekten är i alla storlekar och spridda över hela landet. År 2019 delades 749 miljoner kronor ut.

I promemorian Utökad målgrupp för Allmänna arvsfonden lämnas förslag till att utöka målgruppen för arvsfonden till att även omfatta projekt som är inriktade på förhållanden för äldre personer. Målgruppen äldre personer föreslås avgränsas till personer över 65 år.

Det lämnas även förslag om hur arvsfondens tillgångar ska hanteras, hur medel för den nya målgruppen äldre ska avsättas och vilken kompetens Arvsfonddelegationen bör ha.

Ändringarna föreslås kunna träda i kraft den 1 januari 2021.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot