Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Fysisk närvaro inte ett krav för bolags- och föreningsstämmor under virusutbrottet

Publicerad

I dag har regeringen beslutat en proposition med ytterligare tillfälliga åtgärder som ska underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor under det pågående virusutbrottet.

Med anledning av coronapandemin infördes nyligen en tillfällig lag som underlättar för bolag och föreningar att använda sig av bland annat insamling av fullmakter och poströstning vid en stämma för att minimera det fysiska deltagandet. Nu föreslår regeringen ytterligare åtgärder som syftar till att motverka smittspridningen.

Prop. 2019/20:163 Fler tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor 

Förslagen i regeringens proposition innebär att en stämma ska kunna hållas helt utan fysisk närvaro, antingen digitalt i kombination med poströstning eller genom att aktieägarna eller medlemmarna bara deltar genom poströstning. Om stämman hålls med enbart poströstning, ska aktieägare och medlemmar kunna ta tillvara även andra rättigheter än rösträtten per post.

– Förslagen gör det lättare för bolag och föreningar att hålla sina stämmor under det pågående virusutbrottet. Risken för smittsmidning minskar samtidigt som aktieägare och medlemmar får möjlighet att utöva sina rättigheter, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Förslagen omfattar bland annat aktiebolag, ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar och företag på finansmarknaden.
De nya reglerna föreslås träda i kraft den 18 maj 2020.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh