Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Åsa Lindhagen i möte med nordiska kollegor om jämställdhetsaspekter av coronaviruset

Publicerad

Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen ska idag ha ett videomöte med sina nordiska kollegor. På dagordningen står bland annat prioriterade frågor och insatser gällande jämställdhet i förhållande till spridningen av det nya coronaviruset.

De nordiska jämställdhetsministrarna träffas vanligtvis en gång om året. Årets möte har fått ställas om till ett videomöte och förhoppningen är att istället kunna träffas för ett fysiskt möte i november.

På dagens möte är en av punkterna på dagordningen prioriterade frågor och insatser gällande jämställdhet i förhållande till spridningen av det nya coronaviruset. Våld i nära relationer väntas tas upp av alla länder, men även situationen på arbetsmarknaden som i hög grad är könssegregerad i Norden.

- I det läge vi nu befinner oss på grund av spridningen av coronaviruset är det värdefullt att utbyta erfarenheter mellan länder. Jag ser fram emot att höra vad som gjorts i våra nordiska grannländer. Från svenskt håll kommer jag berätta om de 100 miljoner vi avsatt till det civila samhällets arbete för att möta ökad utsatthet och det uppdrag regeringen i förra veckan gav Jämställdhetsmyndigheten att ta fram metoder för att nå våldsutsatta i hemmet, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

Ministrarna ska också besluta om ett projekt som syftar till att främja hbtq-personers lika rättigheter i Norden. Projektet ska sprida goda erfarenheter och kunskap om redan existerande insatser på lokal, nationell och regional nivå i de nordiska länderna. Projektet är en del av ett nytt samarbete i Norden kring hbtq-frågor, inom vilket Nordiska ministerrådet ska verka för lika rättigheter och möjligheter för hbtq-personer i Norden.

Presskontakt

Nicole Goufas
Pressekreterare hos jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.