Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

10 miljoner kronor i nytt statsbidrag för utveckling av branschvalidering som ska främja kompetensförsörjningen

Publicerad

För att främja kompetensförsörjning och kompetensutveckling har regeringen beslutat om en förordning om statsbidrag för utveckling av branschvalidering.

– Branschvalidering är ett viktigt verktyg i kompetensförsörjningen. Det kan både hjälpa arbetsgivare att lättare hitta den kompetens man söker och individer som har yrkeserfarenhet att få papper på att man har en viss kompetens. Det här kan komma till stor användning nu, i det svåra läge som råder på arbetsmarknaden, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Det har tidigare funnits visst bidrag för utvecklande av kompetensprofiler och branschvalideringsmodeller och det finns redan i dag branschmodeller för validering för ett 60-tal yrkesroller, som kan användas av arbetsgivare för att validera anställdas kompetens under den tid som frigjorts i spåren av coronautbrottet. Med det nya statsbidraget kan fler branschmodeller utvecklas som utökar valideringsmöjligheterna framöver. I och med den nya förordningen och de 10 miljoner kronor som efter regeringens förslag i budgetpropositionen för 2020 årligen satsas på detta från och med 2020 kommer stödet för utveckling, anpassning och revidering av kvalifikationer och branschmodeller för validering också att bli mer långsiktigt.

Förordningen, som har tagits fram med utgångspunkt i Valideringsdelegationens slutbetänkande (SOU 2019:69), ger utrymme för kvalifikationer och branschmodeller för validering inom ett brett spektrum. Regeringens förhoppning är att nya modeller för validering ska skapas inom fler branscher och för nya grupper.

Bidraget ska administreras av Myndigheten för yrkeshögskolan. Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt organisationer som är gemensamma för arbetsgivare och arbetstagare kommer att kunna söka medel för insatser som syftar till att utveckla kvalifikationer i arbetslivet och branschmodeller för validering. Vid utvecklingen av branschmodeller ska hänsyn tas till möjligheter till kompletterande utbildning inom relevant yrkesområde efter genomförd validering.

Förordningen träder i kraft den 3 juni 2020.

Presskontakt

Björn Fridén
T.f. pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00