Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen vidtar åtgärder för att minska riskerna på spelmarknaden till följd av utbrottet av covid-19

Publicerad

Inom kort remitteras ett förslag om en tillfällig förordning om spelansvarsåtgärder som innebär restriktioner för spelandet. Regeringen kommer i dag även ge Spelinspektionen i uppdrag att stärka tillsynen mot olicensierade bolag och vidta konsumentskyddande åtgärder på spelområdet med anledning av det nya coronaviruset.

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en film publicerad. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer som producerats efter januari 2019 finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

Den rådande situationen påverkar hela samhället, så även spelmarknaden. Tillgången till vadhållningsobjekt har gått ner kraftigt. Samtidigt visar statistik från Skatteverket att flera av de större bolagen som profilerat sig särskilt på kasinospel online, en av de mest riskfyllda spelformerna för spelarna, går starkt framåt i Sverige just nu.

- Vi ser en utveckling just nu med ökad risk för arbetslöshet, sjukskrivningar och ekonomisk osäkerhet, i kombination med nedgång i vadhållningen. Den mixen av omständigheter skapar stora risker på spelområdet. Regeringen behöver agera snabbt för att skydda svenska konsumenter, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Det förordningsförslag som inom kort går ut på remiss t.o.m. den 8 maj innehåller förslag om att

  • gränsen för insättningar till ett spelkonto får vara högst 5 000 kronor per vecka och att motsvarande förlustgräns ska gälla vid spel på värdeautomater,
  • det ska vara obligatoriskt för spelarna att ange gränser för speltiden vid spel på kasinospel online och värdeautomater, och
  • bonuserbjudanden får uppgå till högst 100 kronor.

Den tillfälliga förordningen föreslås träda ikraft den 1 juni och upphöra att gälla vid utgången av år 2020.

I uppdraget till Spelinspektionen, som ska redovisas månadsvis t.o.m. den 1 september i år, ingår bland annat att

  • rapportera om utvecklingen på spelmarknaden,
  • vidta åtgärder för att väsentligt öka kunskapen hos allmänheten om möjligheten att stänga av sig från spel genom spelpaus.se,
  • stärka tillsynen mot aktörer som tillhandahåller olagligt spel genom att redovisa vidtagna tillsynsåtgärder och effekten av dessa, samt vilka ytterligare verktyg som myndigheten behöver för att hindra olicensierat spel från att riktas online mot den svenska marknaden, och
  • föreslå åtgärder för att stärka skyddet för konsumenter som satt gränser för sitt spelande.

Om regeringens strategi för konsumentskydd på spelmarknaden

Regeringens strategi för att möta den ökade riskbilden för svenska konsumenter består av tre delar.
1. Stärkt skydd för konsumenter och ökat spelansvar.
2. Stärkta förebyggande åtgärder.
3. Stärkt kanalisering genom att stänga ute aktörer som tillhandahåller olagligt spel.

Presskontakt