Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen stärker idrottens arbete med föreningsdemokrati

Publicerad

Regeringen beviljar Riksidrottsförbundet 1 500 000 kronor för att stärka idrottsrörelsens arbete med att få fler barn- och unga att delta aktivt i föreningsdemokratin och att utveckla formerna för att inkludera barn och unga i idrottsföreningars beslutsprocesser.

Regeringen ser ett behov att lyfta fram föreningsidrottens demokratiska grunder och att öka kunskapen om dessa. Genom stödet ska Riksidrottsförbundet ta fram och sprida kunskap om idrottsrörelsen demokratiska grunder. Riksidrottsförbundet ska också stödja idrottsföreningarnas arbete med att utveckla sina demokratiska processer så att insynen och möjligheterna att delta ökar för barn och unga.

– Förutom att idrotten ger många barn och unga tillgång till utvecklande fritid kan den också fungera som en skola i demokrati. Genom att idrottsföreningar utvecklar sitt arbete med att låta barn och unga vara en del av deras beslutsprocesser stärks också deras kompetens som samhällsmedborgare och idrotten kan vara ett fantastiskt första demokratiskt engagemang, säger idrottsminister Amanda Lind.

Regeringens beslut fattas som en del av regeringens satsning Demokratin 100 år som genomförs med anledning av att det 2021 är det 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. Målsättningen med satsningen är att främja en uthållig och levande demokrati i hela landet genom att stärka förutsättningarna för människor att i större utsträckning aktivt kunna delta i demokratin. Genom olika insatser avser regeringen främja deltagande och delaktighet i demokratin, öka kunskapen och stärka demokratins motståndskraft.

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.