Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Ökat utrymme för Almi Invest att vara en aktiv investerare i innovativa företag

Publicerad

Regeringen har idag beslutat att ändra kraven för Almi Invest för att underlätta investeringar i nya och befintliga innovativa företag. Åtgärden är en del i regeringens insatser för att underlätta företagens kapitalförsörjning och minska de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet.

Almi Invest är en del i Almi Företagspartner AB och investerar i innovativa bolag och startups i hela landet. Almi Invest gör cirka 50 nyinvesteringar per år och portföljen består av närmare 350 bolag i olika branscher.

I dag finns krav att varje investering ska matchas upp med minst lika mycket privat riskkapital. I rådande läge när krisen slår hårt på alla marknader och flertalet företag finns stor risk att privata aktörer drar sig undan från mer riskfyllda investeringar, även i företag som i ett normalläge skulle kunna lösa sin finansiering. I dessa situationer ökar behovet av marknadskompletterande kapital som Almi kan erbjuda.

Regeringen har därför beslutat att justera ned kravet på privat medfinansiering till 30 procent, vilket möjliggör för Almi Invest att ta en större del av investeringarna. Almi Invest ges bättre förutsättningar att stötta befintliga portföljbolag där följdinvesteringar behövs, men även att investera i nya företag som söker sig till Almi för att lösa sin finansiering. Ändringen träder i kraft den 1 maj 2020.

– Jag förväntar mig att Almi i och med denna ändring agerar proaktivt och bidrar till att finansieringslösningar kommer till stånd. Det är också viktigt att Almi tar ett aktivt ägaransvar i de bolag Almi investerar i och tillvaratar de värden som finns i den mycket speciella situation som vi befinner oss i, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Åtgärden är en del i de insatser regeringen vidtar för att underlätta företagens tillgång till finansiering. Andra satsningar som regeringen redan presenterat är kreditgarantier via Riksgälden för att stimulera bankers utlåning till små och medelstora företag, tillskott till Almi Företagspartner om 3 miljarder kronor för ökad utlåning till företag, samt ökade exportkrediter genom SEK och EKN.

Presskontakt

Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Samlad information för företagare

På regeringen.se/foretag finns samlad information om de åtgärder regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige.