Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Erbjudande att ta fram förslag till regionala program för Europeiska regionala utvecklingsfonden

Publicerad

Regeringen har beslutat att erbjuda regionerna och Gotlands kommun att ta fram förslag till åtta regionala program för Europeiska regionala utvecklingsfonden för perioden 2021–2027. Fokus i programmen kommer att ligga på de politiska målen Ett smartare Europa genom innovativ och smart ekonomisk omvandling och Ett grönare och koldioxidsnålare Europa.

– Regionalfonden är en viktig del i den regionala tillväxtpolitiken. Därför är det bra att vi nu går in i en fas då förslag på regionala program kan tas fram för att möta våra samhällsutmaningar, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Förslag till regionala program ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 15 oktober 2020.

För mer information och intervjuförfrågningar kontakta Simon Andersson.

Faktaruta

De regionala programmen ska utarbetas i följande programområden i enlighet med kommissionens förslag till förordningar:

Övre Norrland (Norrbottens och Västerbottens län)
Mellersta Norrland (Jämtlands och Västernorrlands län)
Norra Mellansverige (Dalarnas, Gävleborgs och Värmlands län)
Östra Mellansverige (Uppsala, Södermanlands, Örebro, Västmanlands och Östergötlands län)
Stockholm (Stockholms län)
Västsverige (Västra Götalands och Hallands län)
Småland och öarna (Kalmar, Kronobergs, Jönköpings och Gotlands län)
Skåne och Blekinge (Skåne och Blekinge län)

Presskontakt

Simon Andersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00