Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Bidraget till folkbildningen betalas ut tidigare – folkhögskolor och studieförbund får pengar redan i maj

Publicerad

Folkbildningen har en viktig roll i samhället och folkhögskolor och studieförbund tar ett stort ansvar för att minska smittspridningen. Samtidigt kämpar många aktörer med sin ekonomi under den rådande coronakrisen. För att värna folkbildningens möjligheter att fortsätta att genomföra och stärka sin verksamhet har regeringen beslutat att tidigarelägga nästa utbetalning av bidraget till folkbildningen, från i början av juli till senast den 5 maj.

– Många folkhögskolor kämpar med ekonomin under den rådande coronakrisen. För att hjälpa folkbildningens aktörer att hantera sina utgifter har regeringen beslutat att bidraget till folkbildningen ska betalas ut tidigare. Det innebär att folkhögskolor och studieförbund får pengar redan i maj, säger utbildningsminister Anna Ekström.
 
Beslutet att tidigarelägga nästa utbetalning av bidraget till folkbildningen möjliggörs genom en ändring av det regleringsbrev som omfattar bidraget. Bidraget betalas ut kvartalsvis. Ändringen innebär att Folkbildningsrådet, som fördelar bidraget, kommer att kunna betala ut bidraget för det tredje kvartalet till folkhögskolor och studieförbund två månader tidigare. Folkbildningens aktörer ges därmed bättre förutsättningar att hantera sina utgifter utifrån de nya omständigheterna. Beslutet omfattar inte den del av bidraget som fördelas av SISU Idrottsutbildarna.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg