Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ungdomsövervakning ny påföljd för unga personer som begår allvarliga brott

Publicerad

Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag på en ny påföljd, ungdomsövervakning, för unga lagöverträdare. Lagändringarna är en punkt i regeringens 34-punktsprogram med ytterligare åtgärder mot gängkriminaliteten.

– Det är viktigt att vi har tydliga och konsekventa ungdomspåföljder som kan bidra till att både förebygga och hindra nya brott. Den här påföljden kommer att täppa till en lucka i påföljdssystemet i de fall där en ung person har begått allvarlig brottslighet, men det inte finns tillräckliga skäl för sluten ungdomsvård, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Prop. 2019/20:118 Ungdomsövervakning

Ungdomsövervakning bör i första hand komma i fråga för den som vid lagföringstillfället är under 18 år. Den som fyllt 18 men inte 21 år ska få dömas till ungdomsövervakning endast om det finns särskilda skäl för det. Påföljden ska kunna utdömas i de fall där varken ungdomsvård eller ungdomstjänst är tillräckligt ingripande påföljder med hänsyn till brottslighetens straffvärde och art samt den unges tidigare brottslighet. Domstolen ska få bestämma tiden för påföljden till mellan sex månader och ett år och Kriminalvården ska ansvara för verkställigheten.

Den som dömts till ungdomsövervakning ska bland annat vara skyldig att följa en verkställighetsplan. Planen ska innehålla föreskrifter om rörelseinskränkningar, som utgångspunkt i form av ett förbud att lämna bostaden under helgkvällar och helgnätter, så kallad helghemarrest. Förbudet ska övervakas med fotboja. Vid behov får en sådan inskränkning ersättas med till exempel ett förbud att under vissa tider vara på en viss plats. Även ett sådant förbud ska övervakas med fotboja.

I påföljden ingår också en skyldighet att regelbundet träffa en särskild koordinator, som ska utses av Kriminalvården. Den dömde får inte använda alkohol eller narkotika under verkställigheten, vilket kan kontrolleras med provtagning. Dessutom kan påföljden innehålla föreskrifter om bland annat skolgång och vård, i syfte att förebygga återfall i brott eller annan ogynnsam utveckling hos den dömde.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh