Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen tillsätter en parlamentarisk trygghetsberedning

Publicerad

Torsdagen den 26 mars beslutar regeringen om att tillsätta en parlamentarisk trygghetsberedning med representanter från samtliga riksdagspartier. Beslutet är del av 34-punktsprogrammet mot gängkriminalitet och är ursprungligen ett förslag från Centerpartiet.

Det finns ett stort behov av ytterligare insatser de närmaste åren för att minska brottsligheten och öka människors trygghet. Problem med kriminalitet och otrygghet är hela samhällets ansvar, där en lång rad aktörer utanför rättsväsendet behöver medverka. De åtgärder som vidtas måste också präglas av långsiktighet och vara baserade på kunskap om vilka metoder som fungerar och är samhällsekonomiskt effektiva mot brott.

Dir. 2020:32 En parlamentarisk trygghetsberedning

– Regeringar av olika färg har de senaste decennierna genomfört stora satsningar på rättsväsendet, men även på det brottsförebyggande arbete som ligger utanför rättskedjan. Men vi behöver göra mer för att skapa en samsyn i kriminalpolitiken som håller över tid och som ger våra myndigheter och andra aktörer, inte minst lokalt, förutsättningar att arbeta effektivt mot brottslighet och otrygghet säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

– Trygghetsberedningen behövs för att höja kvaliteten i det rättspolitiska arbetet. Vi behöver en gemensam problembild och möta den med långsiktigt kloka åtgärder som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Så kan vi varaktigt minska kriminaliteten och öka tryggheten i hela landet, säger Johan Hedin, rättspolitisk talesperson för Centerpartiet.

Trygghetsberedningen får ett uppdrag som sträcker sig till 2024. Beredningen ska inledningsvis göra en analys av vilka utmaningar samhället står inför nu och framöver som kan påverka kriminalitetens utveckling. Utifrån denna analys ska beredningen bedöma vilken förmåga som rättsväsendet och andra aktörer har för att möta dessa utmaningar, både på det brottsbekämpande och brottsförebyggande området. Frågor om stöd till brottsutsatta kommer också vara en del av uppdraget. Trygghetsberedningen får även i uppdrag att göra en genomlysning av straffrättens roll för att motverka kriminalitet. Beredningen får också i uppdrag att analysera vilka utmaningar för kriminalpolitiken som spridningen av det nya coronaviruset kan medföra.

Beredningen kommer att knyta till sig representanter från myndigheter, forskarvärlden och andra berörda aktörer. Trygghetsberedningen ska årligen delredovisa sina slutsatser till regeringen och lämna en slutredovisning senast den 31 oktober 2024.

Fredrik Olovsson, ordförande i Finansutskottet i riksdagen, kommer att vara ordförande i trygghetsberedningen.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh