Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Parlamentarisk kommitté ska utreda valsystemet

Publicerad

Regeringen har beslutat att tillsätta en parlamentarisk kommitté för att utreda vissa delar av valsystemet. Det handlar bland annat om att se över behovet av att stärka skyddet mot manipulationer.

Valmyndighetens samlade bild från valen till riksdag, kommun och region 2018 samt valet till Europaparlamentet 2019 är att de har kunnat genomföras på ett korrekt, effektivt och rättssäkert sätt. Samtidigt så har Säkerhetspolisen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gjort bedömningen att riskerna för informationspåverkan och hoten mot valens genomförande på senare tid har ökat. Under röstningsperioden identifierades till exempel försök till sabotage genom stöld av valsedlar på några förtidsröstningsställen. I andra fall rörde det sig om felaktiga rykten om att valsedlar stulits trots att de inte varit försvunna.

Dir. 2020:30 Stärkt skydd mot manipulationer av valsystemet

De samlade erfarenheterna från 2018 och 2019 års val motiverar att initiativ nu tas till att göra en översyn av vissa delar av valsystemet i syfte att stärka förtroendet för valsystemet och stärka dess motståndskraft mot manipulationer.

En parlamentarisk kommitté ska utreda behovet av att stärka skyddet mot manipulationer av valsystemet. Kommittén ska också utreda behovet av att ytterligare stärka skyddet av fria och hemliga val och öka tillgängligheten för vissa väljargrupper. Kommittén ska bland annat:

  • analysera behovet av ett utpekat ansvar för samordning av säkerhetsfrågor vid val,
  • bedöma om skyddet mot påverkan på väljarna vid röstningen är tillräckligt eller om det kan stärkas,
  • utvärdera reformen med avskärmningar av valsedelställ och analysera behovet av åtgärder för att ytterligare minska riskerna för manipulationer av valsystemet, och
  • föreslå åtgärder som kan förbättra möjligheten för väljargrupper med svårighet att med nuvarande röstningsförfarande utnyttja sin rösträtt.

Direktiven har tagits fram i samråd mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna och bygger på januariavtalet.

Arbetet kommer att bedrivas i en parlamentariskt sammansatt kommitté som ska ledas av tidigare statsrådet och vice statsministern Lena Hjelm Wallén som ordförande.

Kommittén ska redovisa sitt uppdrag senast den 15 oktober 2021. 

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh