Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet

Publicerad

Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag som ska öka skyddet mot hedersrelaterad brottslighet. Ett nytt brott, barnäktenskapsbrott, införs som kan ge fängelse i upp till fyra år. Regeringen föreslår också en ny straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv och ett nytt verktyg, ett utreseförbud.

– Hedersrelaterat våld och förtryck är ett allvarligt samhällsproblem som kränker och begränsar främst flickors och unga kvinnors, men även unga mäns och unga hbtq-personers, grundläggande fri- och rättigheter. Vi kan aldrig acceptera att människor utsätts för våld och förtryck i hederns namn. Vi kan inte heller acceptera att människor inte själva får välja vem de ska gifta sig med eller att barn gifter sig, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Prop. 2019/20:131 Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet

Det nya brottet, barnäktenskapsbrott, innebär att det blir straffbart att förmå eller tillåta ett barn att ingå ett äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse. Till skillnad från brottet äktenskapstvång krävs det för det nya brottet inte att det har använts något olaga tvång eller utnyttjande av offrets utsatta situation om brottet har begåtts mot ett barn.

Regeringen föreslår också en ny särskild straffskärpningsgrund som innebär att straffet för ett brott ska skärpas om ett motiv för brottet varit heder.

Det är svårt för svenska myndigheter att skydda barn som har lämnat landet. Därför införs också ett utreseförbud för att skydda barn som riskerar att föras ut ur Sverige för att utsättas för barnäktenskap eller könsstympning. Det kommer att vara straffbart att föra ut ett barn ur Sverige i strid med ett utreseförbud. Den som bryter mot ett utreseförbud kan dömas till fängelse i upp till två år. Om ett barn har ett utreseförbud kan det inte få ett pass. Om barnet redan har ett pass kan det återkallas.

Propositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00