Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Mer kunskap om klimakterievården

Publicerad

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att beskriva vilka insatser som ges i primärvården och den gynekologiska specialistvården vid klimakteriebesvär. Myndigheten ska även bedöma behovet av åtgärder för att förbättra råd, stöd och behandling till patienter med klimakteriebesvär.

– 70 procent av alla kvinnor i åldern 47–56 år lider av klimakteriebesvär i någon form. För att kunna förbättra stödet och behandlingen som ges behöver vi veta vilka insatser som görs idag i primärvården och den gynekologiska specialistvården, säger socialminister Lena Hallengren.

I januari 2020 redovisade Socialstyrelsen sitt uppdrag att kartlägga vård och behandling vid klimakteriebesvär ur ett jämlikhetsperspektiv. Primärvården är den första vårdnivån för utredning, diagnostik och behandling av klimakteriebesvär. Rapporten visar dock att det idag är oklart vilka insatser som ges inom svensk primärvård och i vilken omfattning. Det är även oklart vilken kompetens vårdpersonalen har inom området.

Regeringen vill därför fördjupa kartläggningen av primärvårdens arbete samt vilka insatser som ges i den gynekologiska specialistvården. Med detta som utgångspunkt ska Socialstyrelsen även bedöma behov av åtgärder för att förbättra råd, stöd och behandling till patienter med klimakteriebesvär.

Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 1 000 000 kronor under 2020. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2021.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot