Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Förbud mot spridning av bilder från rättegångar

Publicerad

Regeringen överlämnar i dag en proposition till riksdagen med förslag om att spridning av bilder från rättegångar ska kriminaliseras. Syftet är att stärka tryggheten hos målsägande och vittnen och att öka viljan att medverka i rättsprocesser.

Det är förbjudet att fotografera under rättegångar men i dagsläget finns det inte något förbud mot att sprida bilderna, vilket regeringen vill ändra på. Detta eftersom det bland annat finns en risk att personer inte vill medverka i rättsprocesser om de riskerar att bli uthängda med bild på exempelvis internet eller i sociala medier.

Prop. 2019/20:88 Ett förbud mot spridning av bilder från rättegångar

– Att den som är vittne eller målsägande känner sig trygg i rättssalen är avgörande både för att personer ska våga vittna och för samhällets förmåga att klara upp brott. Genom denna förändring stärks tryggheten i svenska domstolar, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Enligt regeringens förslag ska kriminaliseringen gälla bilder på personer och ha en straffskala som omfattar böter och fängelse i högst 6 månader.

Det största problemet bedöms vara privatpersoner som fotograferar och lägger ut bilder. Grundlagsskyddade medier omfattas inte av förbudet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh