Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Förbättrat kunskapsläge kring merkostnadsersättning

Publicerad

Konsumentverket får i uppdrag att bistå Försäkringskassans arbete med att bedöma merkostnader för personer med funktionsnedsättning. Detta genom att dela med sig av kunskap kring vad som anses utgöra normala levnadskostnader. Konsumentverket ska även utveckla sitt referensmaterial inom området.

– Det är viktigt att bedömningen av merkostnader för personer med funktionsnedsättning blir rimlig och rättvis, och att den baseras på gedigen kunskap, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Regelverket för såväl merkostnadsersättning som den tidigare handikappersättningen ställer höga krav på individuella bedömningar av vilka merkostnader som anses som skäliga. Handläggningen av merkostnadsersättningen riskerar att bli tidskrävande i och med att Försäkringskassan ska bedöma skäligheten i den enskildes utgifter, och om dessa kan härledas till funktionsnedsättningen.

Ett referensmaterial avseende vad som utgör normala kostnader, för personer utan funktionsnedsättning, bedöms kunna underlätta Försäkringskassans bedömning av vad som är skäliga merkostnader för personer med funktionsnedsättning.

Konsumentverket får för uppdragets genomförande använda 1,5 miljoner kronor under 2020. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 1 mars 2021.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Viktor Nyberg
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter