Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Fonden för en rättvis omställning föreslås ge stöd till stålindustrin i Övre Norrland

Publicerad

EU-kommissionen föreslår 61 miljoner euro i stöd till rättvis omställning för stålindustrin i Övre Norrland 2021-2027. Regeringen ger nu Tillväxtverket i uppdrag att titta närmare på hur fonden för en rättvis omställning bäst nyttjas i Övre Norrlands stålindustri. Tillväxtverket ska ta fram underlag till en omställningsplan tillsammans med berörda aktörer.

– Regeringen delar kommissionens mening och föreslår att fonden för rättvis omställning bör satsas på åtgärder för en klimatomställning av stålindustrin i Övre Norrland, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Pengarna ska gå till att minska utsläppen av koldioxid i regionen och kan särskilt bidra till omställning av stål- och gruvindustrin i Norrbotten och Västerbotten. Tillväxtverket förslås förbereda sig på att bli förvaltande myndighet.  

Fonden för rättvis omställning ska ge stöd till alla medlemsländer men framför allt till de områden och regioner där klimatomställningens påverkan är som störst. Fonden ska bidra till att mildra de ekonomiska och sociala konsekvenserna i de regioner och sektorer som, på grund av beroendet av fossila bränslen eller energiintensiva industrier, påverkas mest av omställningen.

Sammantaget handlar det enligt förslaget om JTF-medel på 61 miljoner euro, medel från regionalfonden och/eller socialfonden på minst cirka 90 miljoner euro och svensk medfinansiering på cirka 225 miljoner euro. Både budgeten och utformningen för fonden är dock under förhandling, så i nuläget är det ett förslag och förhandlingen fortsätter under våren.

Presskontakt

Simon Andersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.