Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Eva Nordmark deltog i EU-möte om åtgärder för jobb och företag med anledning av coronaviruset

Publicerad

Idag torsdag den 19 mars har EU:s arbetsmarknads- och socialministrar hållit ett informellt videomöte. På dagordningen stod frågor relaterade till coronavirusets socioekonomiska konsekvenser.

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark diskuterade tillsammans med sina europeiska ministerkollegor det nya coronavirusets konsekvenser för sysselsättningen och välfärdssystemen i medlemsländerna. Frågan om socioekonomiska konsekvenser av coronaviruset är ett av fyra prioriterade områden som EU:s stats- och regeringschefer pekat ut.

– Sverige har agerat kraftfullt och presenterat ett krispaket för att mildra effekten på svenska jobb och företag. Korttidspermittering kom på plats mycket snabbt och är ett viktigt stöd för både företag och anställda för att kunna rädda svenska jobb. Under dagens möte har jag betonat att EU:s gemensamma inre marknad måste fungera även i svåra tider om vi ska kunna dämpa effekterna av krisens påverkan på jobb och företag, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.     

Ministrarna diskuterade även hur EU-instrument som Europeiska socialfonden kan anpassas och användas.

– I Sverige tittar vi nu på möjligheterna till vissa insatser inom det nationella socialfondsprogrammet för att möta den utmaning som arbetsmarknaden står inför, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.     

För mer information och intervjuförfrågningar kontakta Gabriel Dahlander, pressekreterare hos arbetsmarknadsministern.

Presskontakt

Gabriel Dahlander
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00