Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Utökade kontroll- och stödåtgärder för personer som har dömts till skyddstillsyn

Publicerad

Regeringen har nu arbetat fram ytterligare ett förslag som omfattas av 34-punktsprogrammet med åtgärder mot gängkriminaliteten. Förslaget innebär bland annat ökade möjligheter att bestämma var den som har dömts till skyddstillsyn, eller som villkorligt frigetts från ett fängelsestraff, får vistas.

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en film publicerad. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer som producerats efter januari 2019 finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

I promemorian, som i dagarna kommer att skickas ut på remiss, föreslås förtydliganden för både villkorligt frigivna och skyddstillsynsdömda som innebär att föreskrifter ska kunna beslutas som innebär ett krav på att den dömde ska vistas på en viss plats eller område, liksom ett förbud att vistas på vissa platser och områden. Det kan till exempel handla om att den dömde ska befinna sig på sitt kontrollerade boende nattetid, eller att personen inte får vistas på platser där narkotikaförsäljning är vanligt förekommande, eller där andra kriminellt belastade vistas eller bor. Det kan också handla om förbud att vistas i närheten av där ett brottsoffer bor.

Även utökade möjligheter till elektronisk övervakning av beslutade föreskrifter för båda kategorierna av dömda föreslås.

– De utökade möjligheterna till kontroll över var dömda befinner sig kommer bli ett viktigt verktyg i Kriminalvårdens arbete med att förhindra återfall i brott, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

I promemorian föreslås också att övervakningstiden för den som har dömts till skyddstillsyn förlängs från ett år, till tre år. Under denna tid kan Kriminalvården arbeta aktivt med att öka motivationen hos den dömde att förändra ett kriminellt beteende och i stället anpassa sig i samhället.  

Även möjligheter att kontrollera alkohol- och drogfrihet utökas. Kriminalvården får till exempel större möjligheter att föreskriva om drogtester. I dag krävs det att den dömde samtidigt får en föreskrift om vård eller behandling för att drogtester ska kunna göras, detta krav föreslås nu tas bort.

Bryter den skyddstillsynsdömde mot de nya reglerna riskerar man att få sin skyddstillsyn omvandlad till ett fängelsestraff. 

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00