Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Samverkansgrupper utsedda för att skapa innovativa lösningar på samhällsutmaningar

Publicerad

(Ny version) Idag, måndag den 10 februari, presenteras de samverkansgrupper som knyts till regeringens strategiska samverkansprogram. Regeringens fyra strategiska samverkansprogram är Näringslivets digitala strukturomvandling, Hälsa och life science, Näringslivets klimatomställning och Kompetensförsörjning och livslångt lärande.

Näringsminister Ibrahim Baylan är ansvarig för att leda regeringens arbete med samverkansprogrammen.

– Det starka samhället står inför flera viktiga omställningar som kräver samverkan. Med samverkansprogrammen vill regeringen samla näringsliv, akademi, civilsamhälle såväl som det offentliga för att hitta lösningar på de utmaningar vi tillsammans står inför, säger Ibrahim Baylan.

Samverkansgrupperna består av experter och företrädare för näringsliv, akademi och civilsamhället och det offentliga samhället och har en rådgivande roll. Varje samverkansgrupp har omkring 20 ledamöter. Med gemensam kompetens, beslutskraft, resurser och nätverk ska samverkansgrupperna bistå med att hitta innovativa lösningar som möter de stora samhällsutmaningarna och bidrar till svensk konkurrenskraft.

Ytterligare ledamöter kan tillkomma. Förordnandena gäller till och med 31 augusti 2022.

Arbetet med samverkansprogrammen för 2019-2022 är en del av januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet och Liberalerna.

Samverkansgruppernas ledamöter

Näringslivets digitala strukturomvandling

 • Carla Aguirre, utvecklingschef och vice VD, Tourism in Skåne
 • Annika Andreasen, VD, Svenska institutet för standarder (SIS)
 • Peter Burman, Project Manager (Technology), BA Mines, Boliden
 • Ann-Marie Eklund Löwinder, säkerhetschef, Internetstiftelsen
 • Erik Ekudden, Senior Vice President & CTO, Ericsson
 • Daniel Gillblad, forskningsansvarig för AI, RISE och Co-director Scientific Vision, AI Innovation of Sweden
 • Samuel Holmström, VD, Lundqvist Trävaru AB
 • Lars Hultman, VD, Stiftelsen för strategisk forskning (SSF)
 • Fredrik Hörstedt, vicerektor för nyttiggörande, Chalmers tekniska högskola
 • Karin Johansson, VD, Svensk Handel
 • Stina Lantz, program manager, IGNITE Sweden
 • Ulrika Lindstrand, förbundsordförande, Sveriges Ingenjörer
 • Amy Loutfi, professor, Örebro Universitet
 • Åsa Mohalland, CIO & Senior Vice President, Digital transformation, AB Volvo
 • Vinit Parida, professor, Ämnesföreträdare, Luleå tekniska universitet
 • Magnus Rudehäll, strateg Digitalisering och Innovationsledning, Region Västerbotten
 • Per Strömbäck, talesperson, Dataspelsbranschen
 • Klas Wåhlberg, VD, Teknikföretagen
 • Åsa Zetterberg, förbundsdirektör, IT& Telekomföretagen
 • Aleksandar Zuza, utredare, IF Metall

Hälsa och life science

 • Hans Adolfsson, rektor, Umeå universitet
 • Carl Bennet, styrelseordförande Carl Bennet AB
 • Elisabeth Björk, vice VD, AstraZeneca Sverige
 • Mats Björnemo, VD, Sectra Sverige AB
 • Anders Blanck, VD LIF
 • Peter Carstedt, ekonom, spetspatient
 • Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Stockholm
 • Alf Jönsson, regiondirektör, Region Skåne
 • Anna Lefevre Skjöldebrand, VD, Swedish Medtech
 • Lotta Ljungqvist, VD, GE Nordic region
 • Ann-Sofi Lodin, regiondirektör, Västra Götalandsregionen
 • Marie Morell, ordförande, Sjukvårdsdelegationen SKR
 • Anna Nergårdh, särskild utredare, God och nära vård
 • Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare, Forska!Sverige
 • Björn Odlander, VD, HealthCap
 • Ole Petter Ottersen, rektor, Karolinska Institutet
 • Sara Riggare, ingenjör, spetspatient
 • Heidi Stensmyren, ordförande, Läkarförbundet
 • Helena Strigård, VD, Sweden Bio
 • Eva Tiensuu Janson, dekan, Uppsala universitet
 • Mats Ulfendahl, forskningsdirektör, Region Östergötland
 • Britt Östlund, professor, KTH

Näringslivets klimatomställning

 • Christian Azar, professor, Chalmers tekniska högskola
 • Jonas Carlehed, hållbarhetschef, IKEA Sverige
 • Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef, Cementa
 • Malin Frenning, EVP and Head of Infrastructure Division, AFRY
 • Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, Sveriges kommuner och regioner (SKR)
 • Eva Halvarsson, VD, Andra AP-fonden
 • Carina Håkansson, VD, Skogsindustrierna
 • Eva Karlsson, VD, Houdini Sportswear
 • Stefan Krook, grundare och styrelseledamot, Kivra AB
 • Pär Larshans, hållbarhetschef, Ragn-Sells
 • Emma Nehrenheim, klimatchef, Northvolt
 • Marie Nilsson, ordförande, IF Metall
 • Mikael Nordlander, head of R&D portfolio Industry Decarbonisation, Vattenfall AB
 • Martin Pei, Teknisk direktör, SSAB
 • Åsa Pettersson, head of Public Affairs & Sustainability, Scania
 • Johanna Sandahl, ordförande, Naturskyddsföreningen
 • Pia Sandvik, VD, RISE
 • Stefan Savonen, senior Vice President Energy & Climate, LKAB
 • Åsa Stenmarck, expert avfall och cirkulär ekonomi, Svenska miljöinstitutet (IVL)
 • Cecilia Tall, generalsekreterare, Sveriges Textil-och Modeföretag (TEKO)

Kompetensförsörjning och livslångt lärande

 • Susanne Ackum, ordförande, Forum för Omställning
 • Mikael Ahlström, grundare och delägare i The Park, SUP46, Sprout Park och delägare i Hyper Island
 • Per-Arne Andersson, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
 • Per Arfvidsson, vice VD, Lantmännen
 • Katarina Berg, chief Human Resources Officer, Spotify
 • Birgitta Bergvall-Kåreborn, Rektor, Luleå tekniska universitet
 • Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, TCO
 • Hanna Fager, senior Vice President, Human Resources, Volvo Car Group
 • Susanna Gideonsson, ordförande, Handelsanställdas förbund
 • Golnaz Hashemzaded Bonde, VD, Inkludera
 • Carl Heath, chef, RISE Professional Education
 • Jannie Jeppesen, VD, Swedish Edtech Industry
 • Peter Larsson, seniorrådgivare, Sveriges Ingenjörer
 • Thomas Persson, generaldirektör, Myndigheten för yrkeshögskolan
 • Pernilla Ramslöv, VD, Nox Consulting
 • Maria Rosendahl, enhetschef Kompetensförsörjning och Digitalisering, Teknikföretagen
 • Linda Schön Doroci, direktör, Arbetsförmedlingen
 • Petter Skogar, förbundsdirektör, KFO
 • Tuula Teeri, VD, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)
 • Kerstin Tham, rektor, Malmö Universitet
 • Jonas Wettergren, VP & Head of Human Resource, Combient group

Uppdatering

Ytterligare två ledamöter har förordnats i samverkansgruppen för Näringslivets klimatomställning.

Presskontakt

Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Regeringens strategiska samverkansprogram

Samverkansprogrammen ska samla näringsliv, akademi, civila samhället och offentliga aktörer för att under tematiska samhällsutmaningar gemensamt prioritera vad som behöver göras för att möta dessa. Med gemensam kompetens, beslutskraft, resurser och nätverk ska samverkansprogrammen bistå med att hitta innovativa lösningar som möter de stora samhällsutmaningarna och bidrar till svensk konkurrenskraft.