Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Peter Eriksson deltar vid internationella givarkonferensen för Albanien

Publicerad

Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete, deltar den 17 februari i den internationella givarkonferensen för Albanien efter jordbävningen förra året. Konferensen hålls i Bryssel.

Den 26 november 2019 drabbades Albanien av en kraftig jordbävning, vilket resulterade i omfattande skador på offentlig och privat infrastruktur. För att stödja återuppbyggnad efter jordbävningen anordnar EU en internationell givarkonferens under värdskap av EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i närvaro av Albaniens premiärminister Edi Rama.

Peter Eriksson kommer att redogöra för Sveriges stöd till insatser för återuppbyggnad på 5,6 miljoner euro. Stödet ges inom ramen för Sveriges reformsamarbete med Östeuropa, västra Balkan och Turkiet 2014-2020. Det svenska bidraget kommer främst syfta till att stärka Albaniens krisberedskap, kapacitetsbyggande och nationella samordning, bland annat genom myndighetssamarbete. Stöd kommer även riktas till särskilt utsatta och sårbara grupper. Eriksson kommer även att genomföra bilaterala möten i samband med konferensen.

Sverige har ett långsiktigt engagemang och utvecklingssamarbete med Albanien. Reformstödet uppgick under 2019 till runt 120 miljoner kronor. Stödet fokuserar på reformer som bidrar till ekonomisk utveckling, stärkt demokrati och skydd av mänskliga rättigheter, förbättrad miljö och minskad klimatpåverkan. Dessa reformer är även viktiga för Albaniens fortsatta EU-närmande.

Presskontakt

Hanna Hessling
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.