Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Analys av myndigheternas arbete med att ställa arbetsrättsliga villkor vid upphandling

Publicerad

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att analysera hur statliga myndigheter har arbetat med att ställa arbetsrättsliga villkor vid upphandlingar. Syftet är bland annat att öka kunskapen om hur bestämmelserna om sådana villkor tillämpas.

År 2017 infördes en skyldighet att ställa arbetsrättsliga villkor i upphandlingar. Nu följer regeringen upp hur myndigheterna har arbetat med det.

- Genom att myndigheter ställer arbetsrättsliga villkor i upphandlingar kan skäliga anställningsvillkor och schysst konkurrens säkerställas. Vi behöver bättre fakta om hur myndigheterna arbetar med detta så att vi kan utveckla användandet av offentlig upphandling som ett verktyg för ett mer socialt hållbart samhälle i linje med den nationella upphandlingsstrategin, säger civilminister Lena Micko. 

Statskontoret ska följa upp och analysera myndigheternas arbete med att ställa arbetsrättsliga villkor och även redovisa goda exempel på sådant arbete. I uppdraget ingår också att föreslå hur myndigheternas förutsättningar för det kan förbättras. Statskontoret ska också redovisa vilka effekter myndigheterna anser att de har uppnått genom att ställa arbetsrättsliga villkor.

Statskontoret ska under uppdraget inhämta synpunkter från Upphandlingsmyndigheten och arbetsmarknadens parter.

Uppdraget ska redovisas senast den 18 december 2020.

Presskontakt

Jonas Lannering
Pressekreterare hos civilminister Lena Micko
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.