Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Valideringsdelegationen presenterar förslag om validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande

Publicerad

Valideringsdelegationen bjuder in till pressträff måndagen den 13 januari 2020. Ordförande Anders Ferbe presenterar Valideringsdelegationens slutbetänkande med förslag för att fler personer ska kunna få sin kompetens validerad.

Tid:
Plats: Lilla pressrummet, kvarteret Loen. Entré via Rödbodgatan 6.

Insläpp från kl. 12.30. Ta med presslegitimation. Anmälan om deltagande görs till Valideringsdelegationens kommunikatör Nadja Ben Ammar.

Validering handlar om att synliggöra, bedöma och ge erkännande och värde åt kunnande som människor har tillägnat sig i sammanhang utanför formell utbildning. Validering tillför värde och nytta för individer, arbetsgivare, utbildningsanordnare och samhället i stort. Människor behöver kunna bygga på och bygga om sin kompetens genom hela yrkeslivet.

Valideringsdelegationen har under fyra år haft regeringens uppdrag att följa, stödja och driva på ett samordnat utvecklingsarbete inom valideringsområdet på den nationella och regionala nivån.

Presskontakt

Nadja Ben Ammar
Kommunikatör
Mobil 070-556 70 48
e-post till Nadja Ben Ammar

Pressträffen webbsänds

Du kan följa pressträffen live eller se den i efterhand på regeringen.se eller på Regeringskansliets Youtubekanal.