Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Snabbare lagföring av brott – framgångsrik försöksverksamhet ska bli permanent

Publicerad

Regeringen har i dag gett en särskild utredare i uppdrag att utreda hur försöket med ett snabbförfarande i brottmål ska göras permanent. Försöksverksamheten har lett till både snabbare lagföring och bättre kvalitet i brottsutredningarna.

– Snabbförfarandet ger en snabb och tydlig reaktion på brotten samtidigt som det frigör utredningsresurser till allvarligare brottslighet. Avsikten är att det ska bli ett arbetssätt som kan användas i hela landet, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Försöksverksamheten som syftar till att utveckla rättsväsendets förmåga att snabbt utreda och lagföra brott har pågått i norra Stockholm sedan januari 2018. Utredaren ska föreslå de åtgärder som behövs för att permanenta möjligheten att handlägga brottmål i ett snabbförfarande. Det innefattar även lagöverträdare under 18 år. I uppdraget ingår även att utreda några andra åtgärder inom brottmålsprocessen. Bland annat att analysera hur systemet med strafföreläggande kan utvecklas för att även i fortsättningen utgöra ett snabbt och effektivt alternativ till prövning i domstol.

Försöksverksamheten fortsätter parallellt under utredningen. Regeringen har tidigare beslutat att den ska pågå till och med 2022. I januari i år började den byggas ut till hela polisregion Stockholm och planeringen pågår för en fortsatt utbyggnad till en eller flera andra orter i landet. Att snabbförfarandet därefter ska bli möjligt att använda i hela landet är en punkt i regeringens 34‑punktsprogram med åtgärder mot gängkriminaliteten.

Utredare blir f.d. lagmannen Stefan Strömberg, som är den som tidigare har utformat försöksverksamheten. Han ska redovisa sina förslag senast den 29 april 2021.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh
Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00