Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Isabella Lövin till World Economic Forum

Publicerad

(Ny version) Den 22-23 januari deltar miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin vid världsekonomiskt forums (World Economic Forum, WEF) årsmöte i Davos, Schweiz. Temat för årets möte är en sammanhängande och hållbar värld.

Under WEF leder Isabella Lövin och Indiens minister för sjöfart, kemikalier och gödselmedel, Mansukh L. Mandaviya, ett möte för Ledarskapsgruppen för industriomställning, som Sverige och Indien lanserade under FN:s klimattoppmöte i september i New York. På mötet kommer företag och regeringar som är med i ledarskapsgruppen att tillsammans med andra nyckelaktörer diskutera prioriteringar för gruppen och hur offentlig-privat samverkan kan stärka förutsättningarna för klimatomställningen.

– Det är mycket glädjande att temat för Davos i år är hur företag kan bidra till hållbarhet och klimatomställningen. Ledarskapsgruppen är ett sätt att verkligen ta detta arbete från diskussioner till praktik. Förutom att leda mötet med dem som redan anslutit sig, kommer jag i Davos träffa många representanter från sektorer som kemikalieindustrin, gruv- och metallsektorn och jag har en stor förhoppning att fler ansluter sig till ledarskapsgruppen. Utan den tunga industrins omställning kan världen inte nå Parisavtalets 1,5-gradersmål, säger miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin.

Under WEF deltar Isabella Lövin i ett möte med World Economic Forums plattform för ”global public goods” och koalitionen Friends of Ocean Action där ledare från offentliga, privata och civila samhällssektorer ska diskutera hur man kan gå samman för att påskynda och skala upp havslösningar efter 2020.

Isabella Lövin kommer att delta på ett möte om initiativet ”Getting to Zero Coalition” som arrangeras av FN:s sjöfartsorganisation IMO. Aktörerna i initiativet åtar sig att ha utsläppsfria fartyg kommersiellt tillgängliga till 2030 för att bidra till målet om att den internationella sjöfarten ska halvera sina utsläpp av växthusgaser till 2050.

Rättelse

Den förra versionen av pressmeddelandet innehöll felaktig månad för mötet. Korrekt tid är 22-23 januari.

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Ledskapsgruppen för industriomställning

Ledarskapsgruppen lanserades av Sverige och Indien vid FN:s klimattoppmöte i New York hösten 2019 och består av en grupp länder, företag och andra organisationer som samverkar för att snabba på tung industris klimatomställning.

Utöver Sverige och Indien har hittills följande länder anslutit sig: Argentina, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Luxemburg, Nederländerna, Sydkorea, Storbritannien, Australien, Danmark. De företag som har anslutit sig är Dalmia Cement, DSM, Heathrow Airport, LKAB, Mahindra Group, Royal Schiphol Group, Scania, SpiceJet, SSAB, ThyssenKrupp och Vattenfall.

Friends of Ocean Action

Friends of Ocean Action är en koalition under World Economic Forum med över 50 ledare från näringslivet, civilsamhället, internationella organisationer, vetenskap och teknologi. Miljö- och klimatminister Isabella Lövin är medordförande tillsammans med FN:s särskilda sändebud i havsfrågor Peter Thomson (för Fiji).