Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Sverige arrangerade högnivåmöte för industrins klimatomställning

Publicerad

Just nu pågår FN:s årliga klimatmöte COP 25 i Madrid. Där arrangerade Sverige och Indien igår kväll det första högnivåmötet inom den globala ledarskapsgruppen för industriomställning – ett initiativ som länderna tillsammans lanserade tidigare i år. I gruppen ingår länder och företag som gemensamt ska arbeta för att snabba på klimatomställningen inom basindustrin och tunga transporter. Vid mötet meddelade Australien att de ansluter sig till gruppen.

Javadekar, Lövin och Watts sitter på rad vid ett bord i ett konferensrum.
Indiens klimatminister Prakash Javadekar vid mötet tillsammans med miljö- och klimatminister Isabella Lövin och Robert Watts vid Stockholm Environment Institute. Foto: Jens Persson/regeringskansliet

Mötet leddes av miljö- och klimatminister Isabella Lövin och Indiens klimatminister Prakash Javadekar. Mötet innebar ett första tillfälle för ministrar, företag och andra deltagare att diskutera utmaningar och möjligheter för industriomställning, samt vägen framåt i arbetet.

- Den tunga industrins klimatomställning innebär inte bara stora utmaningar utan också stora möjligheter. Men att göra omställningen ensam är mycket svårare än att göra den med privat och offentlig samverkan. Det här är en plattform där vi kan visa på goda exempel och dela erfarenheter, inte minst av de stora vinsterna näringslivet själva får av att ställa om sin verksamhet, säger Isabella Lövin.

Under mötet fick deltagarna också komma med inspel och ge synpunkter på det förslag till arbetsprogram som tagits fram, vilket särskilt fokuserar på aktiviteter under 2020. Målet är att kunna presentera resultatet av dessa aktiviteter redan vid nästa års klimatmöte i Glasgow.

- Tiden att agera är nu. Klimatförändringarna väntar inte. Det vore en stor framgång att redan på COP 26 i Glasgow kunna visa upp påtagliga resultat; hur sektorer som motsvarar 30 procent av de globala utsläppen är beredda att ställa om, säger Isabella Lövin.   

De länder och företag som ingår i gruppen ska stå bakom genomförande av åtgärder för att nå Parisavtalets målsättningar, dela uppfattningen att alla industribranscher bör vidta åtgärder för att minska sina utsläpp och sträva efter att uppnå netto-nollutsläpp innan 2050. De ska också förbinda sig till att samarbeta internationellt och mellan offentlig och privat sektor för att accelerera industrins omställning.

De länder som anslutit sig utöver Sverige och Indien är Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Luxemburg, Argentina, Australien, Finland, Storbritannien, Irland och Sydkorea. De företag som anslutit sig till gruppen är Dalmia Cement, DSM, Heathrow, LKAB, Mahindra Group, Schiphol, Scania, Spice Jet, SSAB, Thyssenkrupp och Vattenfall.

Presskontakt

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminiser Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.