Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ny strategi för Sveriges samarbete med WFP

Publicerad

Regeringen har idag fattat beslut om en ny strategi för Sveriges samarbete med FN:s världslivsmedelsprogram (World Food Programme, WFP) för perioden 2020–2023. Sverige är en av de största givarna till WFP och organisationen är en viktig partner för regeringen för att uppnå målet inom det humanitära biståndet att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet för krisdrabbade människor. Sverige har ett strategiskt partnerskapsavtal med WFP där det svenska kärnstödet uppgår till cirka 3 miljarder kronor under perioden 2018-2021.

Strategi för Sveriges samarbete med FN:s världslivsmedelsprogram (World Food Programme, WFP) 2020–2023

- Livsmedelsbistånd är ett av de viktigaste sätten att bekämpa svält och rädda liv i akuta nödsituationer. WFP har en stor kapacitet i humanitära kriser och katastrofer och är ofta är den första organisationen på plats i en krissituation. Det svenska kärnstödet gör det möjligt för WFP att reagera snabbt och rädda liv i nya och försvårade humanitära kriser, säger Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Under strategiperioden kommer Sverige att arbeta för att WFP ska bedriva en behovsbaserad, snabb och effektiv humanitär respons för att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet för krisdrabbade människor. Sverige ska också verka för att WFP säkerställer hållbarhet i sitt arbete, bidrar till långsiktiga utvecklingsresultat och en förstärkt motståndskraft för att minska risken för återkommande humanitära kriser.

World Food Programme, WFP

WFP är världens största humanitära organisation som bekämpar hunger världen över, tillhandahåller livsmedelsbistånd i nödsituationer och samarbetar med lokalsamhällen för förbättrad nutrition och stärkt motståndskraft. 2018 nådde WFP:s insatser 86,7 miljoner människor i över 80 länder. Majoriteten av de globala humanitära behoven finns i konfliktdrabbade miljöer. WFP därför också en viktig roll att spela när det gäller att bidra till en utveckling mot fred eller minskade spänningar i de områden där man verkar. Sverige kommer under strategiperioden att verka för att WFP stärker detta arbete.

Presskontakt

Hanna Hessling
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.